top of page

WAT KOST EEN CONSULT BIJ PSY NATALIS?

PSY NATALIS wil snel tot uw dienst zijn met kwalitatieve hulp, juist in een moeilijke tijd of fase van uw leven zodat u terug de regie kan nemen. PSY NATALIS streeft daarom naar geen wachtlijsten. Dit betekent dat u zelf de kosten voor een consult betaalt. De tarieven bij PSY NATALIS in België zijn afhankelijk van het type consult:

 

Individuele intake en behandeling

80 euro per consult (+/- 50 minuten direct contact)

Testdiagnostiek volwassenen

90 euro per test uur (60 minuten). De scoring van de testresultaten en het diagnostisch verslag zijn in dit bedrag inbegrepen.

KOSTEN ZELFHULPMODULE?

PSY NATALIS biedt tevens online zelfhulp modules die u toelaten om alvast zelf actief aan de slag te gaan. In deze zelfhulp module doorloopt u gemiddeld in 4 tot 8 weken een programma waaronder opdrachten en kunt u ondersteund worden door de psycholoog. Een zelfhulppakket kost € 125,- waarbij u een zelfhulpmodule en ondersteuning van de psycholoog bij de start en voor afsluiting van de module ontvangt om u hierin wegwijs te maken en bij vragen bij te staan.

TERUGBETALING VAN EEN CONSULT?

Natalie Marchetta is erkend klinisch psycholoog (visumnummer 320151) en is lid van de Psychologencommissie en de VVKP.

Ze is erkend voor terugbetaling door de gebruikelijke mutualiteiten / ziekenfondsen in België. Voor mogelijkheden rond terugbetaling kan je je het beste wenden tot je eigen ziekenfonds. 

Verhoogde vergoeding eerstelijnspsychologische en gespecialiseerde zorg

Natalie Marchetta is erkend voor de nieuwe terugbetaling voor eerstelijnspsychologische zorg en gespecialiseerde zorg voor Volwassenen (vanaf 16 jaar) binnen de nieuwe conventie in samenwerking met het netwerk Reling voor de regio Haspengouw.

Hoeveel sessies worden vergoed binnen de Eerstelijnspsychologische zorg?

Per periode van 12 maanden worden voor Volwassenen:

  1. een maximum van 8 individuele sessies vergoed

  2. een maximum van 5 groepssessies vergoed

Hoeveel sessies worden vergoed binnen de Gespecialiseerde zorg?

Per periode van 12 maanden worden voor Volwassenen:

  1. een gemiddelde van 8 individuele sessies vergoed

  2. een maximum van 12 groepssessies vergoed

Hoe toegang krijgen tot deze zorg?

Om terugbetaling te krijgen dient de patiënt naar een klinisch psycholoog te gaan in een netwerk voor GGZ  dat de nieuwe conventie met het Riziv heeft ondertekend. Eerstelijnspsychologische zorg is direct toegankelijk (geen voorschrift of verwijsbrief nodig). Er zal een functioneel bilan tijdens de eerste sessie worden opgesteld tussen de patiënt en de klinisch psycholoog.

Bij de gespecialiseerde zorg (o.a. bedoeld voor diagnostiek en gespecialiseerde behandeling van ADHD, ASS) dient overleg met de huisarts plaats te vinden met toestemming van de patiënt voor de indicatiestelling. Er zal tevens een functioneel bilan tijdens de eerste sessie worden opgesteld tussen de patiënt en de klinisch psycholoog en in afstemming met de huisarts.

 

Hoeveel moet de cliënt betalen?

De ziekteverzekering neemt het grootste gedeelte van de prijs per sessie voor zich, via het systeem van de derdebetaler. De patiënt betaalt zelf:

 

  1. Voor individuele sessies: 11 euro per sessie. Als de patiënt recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, betaalt die 4 euro per sessie

  2. Voor groepssessies: 2,5 euro per sessie

  3. De eerste individuele sessie is altijd gratis

 

Voor meer informatie kijk op de website van de FOD www.inami.fgov.be of GGZ Limburg netwerk www.ggzlimburg.be

ANNULERING VAN EEN CONSULT?

Indien u niet aanwezig kan zijn op een consult, gelieve dan minimaal 24u van te voren op een werkdag te verwittigen (bij voorkeur via telefoon, voicemail inspreken is ook in orde). Bij laattijdige afmelding (minder dan 24u) wordt een kost aangerekend van 40 euro ter compensatie van de gereserveerde consulttijd. Bij het niet verschijnen op de afspraak (no-show) wordt het volledige bedrag van het betreffende consult in rekening gebracht.
 

BETALINGSMOGELIJKHEDEN?

Betaling bij PSY NATALIS kan plaatsvinden op de volgende manieren:

 

  1. Betaling via QR code / Payconiq

  2. Bankoverschrijving of factuur per consult / onderzoekstraject / zelfhulppakket

  3. Contant na elk consult

bottom of page