top of page
Zoeken

Elfde versie richtlijn GGZ en corona gepubliceerd

Vanwege actualisatie van het RIVM in de LCI-richtlijn COVID-19 wederom een aanpassing in de richtlijn GGZ en corona. Belangrijkste wijzigingen:

  1. De eerste wijziging gaat over het vervallen van de tijdsduur van 15 minuten als norm voor het preventief gebruik van mondneusmasker bij zorgcontacten. In eerdere versies van de standaard was de aanbeveling dat hulpverleners persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken als een bezoek langer dan 15 minuten duurt. Die tijdsnorm is nu vervallen; aanbeveling is dat hulpverleners direct beschermingsmiddelen gebruiken.

  2. De tweede wijziging is de toevoeging dat het gebruik van FFP2-maskers ook overwogen kan worden in situaties waarbij ingeschat wordt dat er een verhoogd risico op vrijkomen van zeer kleine druppeltjes is, zoals bij langdurige blootstelling op een korte afstand aan een COVID-19 positieve/verdachte patiënt.11 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page