top of page

WAT KOST EEN CONSULT BIJ PSY NATALIS?

PSY NATALIS wil snel tot uw dienst zijn met kwalitatieve hulp, juist in een moeilijke tijd of fase van uw leven zodat u terug de regie kan nemen. PSY NATALIS streeft daarom naar geen wachtlijsten en heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Dit heeft als voordeel dat u zelf kan aanmelden, geen verwijsbrief nodig heeft en er ook geen noodzakelijke diagnoses met derden gedeeld dienen te worden.

Dit betekent dat u zelf de kosten voor een consult betaalt. Deze gaan niet ten koste van uw eigen risico. De tarieven bij PSY NATALIS zijn afhankelijk van het type consult:

  • Individueel consult intake/ sessie f2f (50’ directe tijd): € 95,-

  • Individueel consult intake/ sessie online (50’ directe tijd): € 95,-

  • Individueel consult kort (20’ directe tijd): € 48,-

  • Individueel consult coaching: € 100,-

KOSTEN DIAGNOSTISCH ONDERZOEK NAAR AD(H)D?

Gezien PSY NATALIS gespecialiseerd is in AD(H)D bij (jong)volwassenen kunt u hier terecht voor standaard en uitgebreide diagnostiek naar AD(H)D. De tarieven voor diagnostisch onderzoek zijn als volgt:

 

Standaard AD(H)D diagnostiek onderzoek: € 660,-  + gratis zelfhulppakket

Uitgebreid AD(H)D onderzoek: standaard diagnostiek tarief + € 95,- per extra consult + gratis zelfhulppakket

 

Bij een standaard diagnostisch onderzoek naar AD(H)D zit inbegrepen het intake consult, online vragenlijsten, specialistisch ADHD interview, ontwikkelings-/hetero-anamnese met naastbetrokkenen/ouders, de scoring, verslaglegging en het diagnostisch rapport. U ontvangt hierbij een persoonlijke terugkoppeling (inclusief kopie van het diagnostisch rapport) met adviezen voor behandeling. Daarnaast krijgt u een gratis zelfhulpmodule om alvast zelf aan de slag te gaan met uw klachten.

Bij een uitgebreid diagnostisch onderzoek naar AD(H)D vindt naast het standaard onderzoek aanvullende neuropsychologisch (o.a. naar aandacht, geheugen, executieve functies) en/of intelligentie en psychologisch onderzoek plaats om meer zicht te krijgen op uw sterkte- zwakte kanten, persoonlijkheidsaspecten en uw coping. Afhankelijk van de vraagstelling en wat nodig is wordt hier een op maat aanvullend diagnostisch traject opgesteld. Het tarief is + € 95,- per extra consult van gemiddeld 45-60 minuten. Uiteraard ontvangt u hierbij een persoonlijke terugkoppeling met adviezen voor behandeling. Daarnaast krijgt u een gratis zelfhulpmodule om alvast zelf aan de slag te gaan met uw klachten.

 

KOSTEN ZELFHULPMODULE?

PSY NATALIS biedt tevens online zelfhulp modules die u toelaten om alvast zelf actief aan de slag te gaan. In deze zelfhulp module doorloop je gemiddeld in 4 tot 8 weken een programma waaronder opdrachten en kan je ondersteund worden door de psycholoog. Een zelfhulppakket kost € 125,- waarbij u een zelfhulpmodule en ondersteuning van de psycholoog bij de start en voor afsluiting van de module ontvangt om u hierin wegwijs te maken en bij vragen bij te staan.

 

VERGOEDING ZORGVERZEKERING GGZ

PSY NATALIS heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Derhalve vindt er geen vergoede zorg uit de basisverzekering plaats. Hierbij dient u er rekening mee te houden dat bij vergoedbare zorg eerst uw eigen risico wordt aangesproken.

 

Dit betekent dat er bij PSY NATALIS zelfbetalende zorg of onvergoede zorg plaatsvindt. Er is de afgelopen jaren veel veranderd in welke type klachten wel of niet meer vergoed worden. Soms is er wel nog een gedeeltelijke vergoeding vanuit de aanvullende verzekering mogelijk en dan onvergoede zorg betreft. Of dit voor u tot de mogelijkheden behoort, raden we u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar of uw zorgverzekeringspolis te checken.

 

Daarnaast is misschien een vergoeding vanuit de werkgever mogelijk. Aarzel dus niet om dit bespreekbaar te maken met uw werkgever zeker als de klachten verband houden met uw werk of u dermate belemmeren in uw werk zodat u en uw werkgever er beide mee geholpen zijn!

U dient dan zelf de factuur in te dienen bij uw zorgverzekeraar of werkgever voor vergoeding.

ANNULERING VAN EEN CONSULT?

Indien u niet aanwezig kan zijn op een consult, gelieve dan minimaal 24u van te voren op een werkdag te verwittigen (bij voorkeur via telefoon, voicemail inspreken is ook in orde). Bij laattijdige afmelding (minder dan 24u) wordt een kost aangerekend van 40 euro ter compensatie van de gereserveerde consulttijd. Bij het niet verschijnen op de afspraak (no-show) wordt het volledige bedrag van het betreffende consult in rekening gebracht.
 

BETALINGSMOGELIJKHEDEN?

Betaling bij PSY NATALIS kan plaatsvinden op de volgende manieren:

  1. Betaling via QR code 

  2. Bankoverschrijving of factuur per consult / onderzoekstraject / zelfhulppakket

  3. Contant na elk consult

bottom of page