top of page

HEEFT U TIPS?

PSY NATALIS staat altijd open voor tips ter verbetering van haar kwaliteit van zorgverlening.

Heeft u tips of complimenten over zaken?

 

Mail deze naar Natalie Marchetta, info@psynatalis.nl

Daarnaast kan u uw tevredenheid over de zorg bij PSY NATALIS delen via deze link: Schrijf een waardering (zorgkaartnederland.nl)

 

HEEFT U EEN KLACHT?

 

Uiteraard streeft PSY NATALIS naar een persoonlijke bejegening en kwalitatieve zorg te verlenen. Het kan altijd gebeuren dat u niet tevreden bent over de diensten van zorgverlening of bejegening bij PSY NATALIS. Aarzel dan niet om dit eerst te bespreken met uw psycholoog!

 

Daarnaast beschikt PSY NATALIS conform de Wkkgz over een klachtenregeling en onafhankelijke klachtenbemiddeling via Quasir waarbij contact opgenomen kan worden met een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

 

Verder kan u een geschil na afhandeling van uw klacht bij een onafhankelijke geschilleninstantie indienen. PSY NATALIS is hiervoor bij Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil aangesloten.

 

Hoe kan ik de klachtenfunctionaris bereiken?

 

De klachtenfunctionaris kunt u bereiken via Quasir, expertisecentrum op het gebied van klachten in zorg en welzijn. U kunt Quasir bereiken op het algemene telefoonnummer: 0561 618711 of op het rechtstreekse nummer van de klachtenfunctionaris: 06-48 44 55 38.

De klachtenfunctionaris kan u op de hoogte brengen van de mogelijkheden die u heeft voor uw situatie.

Ook kunt u ervoor kiezen om een mail te sturen, deze kan verzonden worden naar: bemiddeling@quasir.nl. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig. De klachtenfunctionaris probeert u en de betrokkene d.m.v. bemiddeling, hoor en wederhoor bij elkaar te brengen. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n). Indien u besluit tot een klacht over te gaan dan kunt u dat schriftelijk indienen via info@psynatalis.nl.

 

Klachtenreglement

 

Om te zorgen dat uw klacht zo goed mogelijk behandeld wordt is een klachtreglement opgesteld. Hierin staat beschreven hoe u een klacht kunt indienen en hoe wij dit op zullen pakken. U kunt dit reglement opvragen bij de klachtenfunctionaris.

 

Voor meer informatie over hoe te handelen bij een klacht, klachtenregeling en geschilleninstantie Zorggeschil bij PSY NATALIS kunt u hier terecht:

bottom of page