top of page
goudsbloem_marigold_psy-natalis.jpg

DIENSTEN: VOOR CLIËNTEN

WAARVOOR KAN IK TERECHT BIJ PSY NATALIS?

PSY NATALIS behandelt (jong) volwassenen vanaf 18 jaar. Je kan bij haar terecht voor klachten zoals: 

 • AD(H)D, Autismespectrumstoornis (ASS), concentratieproblemen

 • Omgaan met Corona crisis, COVID-19 klachten

 • Stress, spanningen en burn-out

 • Angsten, fobieën, paniekaanvallen en onrust

 • Laag zelfbeeld/ zelfvertrouwen

 • Moeite met grenzen stellen, assertiviteit

 • Levensvragen, identiteitsproblemen en persoonlijke ontwikkeling

 • Moeilijkheden rond timemanagement, planning, work-life balance

 • Stemmingsproblematiek (o.a. depressie, dysthymie)

 

Daarnaast kan je bij PSY NATALIS terecht voor:

 • Psychodiagnostisch onderzoek naar AD(H)D en ASS

AANMELDING EN EERSTE GESPREK

U kunt ervoor kiezen om u zelf aan te melden. U kan hiervoor contact opnemen met PSY NATALIS via:

 

Bij een vrijblijvend telefonisch contact, bekijken we samen of  uw klachten en hulpvraag geschikt zijn voor diagnostiek of behandeling bij PSY NATALIS. Zo ja, dan wordt er een intake gesprek gepland. 

U kunt tevens verwezen worden via een huisarts, bedrijfsarts, een medisch specialist of psycholoog.

 

WERKWIJZE?

Ik ga vanuit gelijkwaardigheid een therapeutische relatie aan met cliënten.

Na het intakegesprek, wordt er gebaseerd op de hulpvraag en de behoefte samen met de cliënt een op maat gerichte behandeling opgezet waarbij gewerkt wordt vanuit evidence en practice-based interventies gecombineerd met E-health modules. Dit vertaalt zich in een behandelplan met zo concreet mogelijke en realistische doelstellingen. Hierbij wordt tevens op regelmatige basis de vooruitgang van de behandeling en doelen geëvalueerd en de tevredenheid van de cliënt bij afronding van de behandeling.

 

Tevens kan er een terugkoppeling naar de verwijzer plaatsvinden bij start en afsluiting van de behandeling, mits toestemming van de cliënt.

CRISIS?

PSY NATALIS is een vrijgevestigde psychologie praktijk zonder crisisdienst of opvang voor crisis gevoelige problematiek. Derhalve kan PSY NATALIS geen zorg bieden bij (acute) crisis gevoelige problematiek.

 

Voor acute psychiatrische zorg dient u buiten de kantooruren contact op te nemen bij uw huisarts of huisartsenpost.

Gesproken talen | Spoken languages | Langues parlées:

 

NL    ENG   FR 

Diagnostiek naar AD(H)D

PSY NATALIS biedt klinisch en neuropsychologisch diagnostisch onderzoek bij een vermoeden van AD(H)D of aandachtsproblemen bij (jong) volwassenen aan. Dit bestaat onder meer uit:
 

 • screenende (online) vragenlijsten;

 • klachtenanamnese m.b.v. semi-gestructureerd interview naar AD(H)D symptomen en functioneren in de volwassenheid en kindertijd;

 • Ontwikkelingsanamnese en hetero-anamnese naar klachten en functioneren gedurende de kindertijd en volwassenheid (met o.a. ouders of belangrijke verzorger, partner, schoolrapporten);

 • Optioneel neuropsychologisch onderzoek (bv. intelligentieonderzoek, tests naar aandacht, geheugen, executieve functies) en psychologisch onderzoek (omgaan met klachten en copingstrategie, dagelijks functioneren, persoonlijkheid);

 • Adviesgesprek met bespreking van de resultaten en diagnostisch rapport met cliënt. Dit rapport is tevens beschikbaar in afschrift voor cliënt en zo nodig voor de verwijzer mits toestemming van de cliënt.

Behandeling van ADHD/ADD

PSY NATALIS biedt behandeling van ADHD/ ADD bij (jong) volwassenen bestaande uit een traject op maat met o.a.:

 • Psycho-educatie,

 • Ontspannings- en ademhalingsoefeningen,

 • Cognitieve gedragstherapie,

 • Oplossingsgerichte therapie,

 • Positieve gezondheid en positieve psychologie,

 • E-health modules.

 

Tijdens het behandeltraject behoort het betrekken van naastbetrokkenen / netwerk eveneens tot de mogelijkheden teneinde de regie en ondersteuning te bevorderen bij de cliënt in het dagelijks leven.

Individuele Therapie

PSY NATALIS biedt individuele kortdurende behandeling van burn-out, overspannenheid, autisme, laag zelfbeeld/ zelfvertrouwen, stemmingsproblematiek, angstproblematiek, die in relatie kunnen staan met ADHD/ ADD bij (jong) volwassenen.

Therapie vormen:

 • Psycho-educatie

 • Cognitieve gedragstherapie

 • Oplossingsgerichte therapie

 • Positieve psychologie en positieve gezondheid

 • E- health modules

Online Therapie

PSY NATALIS biedt zelfmanagement modules met mogelijkheid tot online ondersteuning van de psycholoog.

Daarnaast biedt PSY NATALIS integrale online therapie voor de volgende klachten:
 

 • ADHD/ADD

 • Omgaan met Corona crisis, COVID-19 klachten

 • Autisme

 • Burn-out, overspannenheid

 • Laag zelfbeeld/zelfvertrouwen

 • Stemmingsproblematiek

 • Angstproblematiek
   

Na een intakegesprek dat via tele-consultatie plaatsvindt worden samen met cliënt de behandeldoelen vastgesteld. Nadien ontvangt de cliënt een beveiligde link in een beveiligde netwerkomgeving waarin de cliënt op zijn eigen tempo en in zijn/haar eigen omgeving rustig kan werken aan opdrachten/ sessies van aangereikte modules en feedback hierop ontvangt van de psycholoog. Alle informatie en modules blijven voor cliënt beschikbaar ook na afronding van de behandeling waardoor hij/zij altijd de handvatten binnen eigen bereik heeft.

bottom of page